DNY
HODINY
MINUTY
SEKINDY
KONFERENCIA ZAČÁLA

Konference chval & uctívání

„Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo,
to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“ 1. Korintským 2:9 (B21)

Termín

1.4.2023
10:00 - 21:00
9:00 (registrace)

Místo

City House Brno, Hybešova 51

Vstupné

699 CZK
(registrace + strava)
do 15.3.2022

Vstupné

850 CZK
(registrace + strava)
od 15.3.2022 a na místě

Jména řečníků / účinkujících:

Kapela timothy

Je slovenská worshipová kapela, která je součástí služby Mládeže pro Krista na Slovensku. Timothy je pro nás víc než „jen“ kapela. Jsme přátelé a kromě Pána Boha nás spojuje i hudba, která je naším jazykem uctívání. Skrze naši službu v kapele toužíme přinést změnu a probuzení každému, jehož uši zachytí poselství našich písní odkazující na Boží srdce! 

SEMINÁŘ: Vztahy v kapele – jak spolu dlouhodobě vydržet

SEMINÁŘ: Propojení chvály a svědectví (s TWC collective)

TWC collective

Se skládá z mnoha mladých hudebníků a worship lídrů z celého Slovenska, kteří jsou zároveň lektory a studenty TWC školy. Jsme umělci z různých denominací, kteří mají touhu růst ve své službě. 

SEMINÁŘ: Propojení chvály a svědectví (s Timothy)

Jéňa Pospíšil

Je kluk, co má na srdci vzdávat chválu Ježíši skrze hudbu a vidět to, jak se
zde v ČR šíří a roste nadšení z uctívání Ježíše, pestrost a kvalita v oblasti worshipu.
Společně s Brianem Bothwelem má na starosti program Worship Kolektiv (Worship.ko)
Křesťanské akademie mladých z.s. Mohli jste ho také potkat jako baskytaristu v různých
hudebních formacích (např. Selah, Benjammin, Donebevolající, Markéta Konvičková a
další). 

SEMINÁŘ: ÚVOD DO WORSHIP SLUŽBY – ZRALOST CHVÁLIČE

V úvodu do worship služby se zaměříme na základní očekávání od vedoucího chval a členů jeho týmu, aneb na co bychom se jako chváliči měli zaměřit, co je opravdu důležité a co vyjadřuje určitou zralost. 

SEMINÁŘ: EFEKTIVNÍ PŘÍPRAVA A VEDENÍ ZKOUŠKY CHVAL

Podíváme se na to, jak se co nejlépe připravit na zkoušku, zápisy, jaká jsou vzájemná očekávání, styl zkoušky, etiketa na zkoušce a také aspekt duchovního zaměření na zkoušce.

SEMINÁŘ: PROROCKÁ SLUŽBA/PROROCKÁ CHVÁLA (S ONDŘEJEM MALINOU A MIROSLAVEM GRUNSBERGEM)

Seminář je určen pro vedoucí chval, kteří mají touhu se posunout dál v oblasti spontánního uctívání a psaní písní. Dále se budeme bavit o spolupráci v kapele – Mirek, Jéňa i Ondřej mnoho let hrají v různých worship uskupeních a budou mluvit (i prakticky demonstrovat) o improvizaci, dynamice, prorokování na nástroj, poslouchání spoluhráčů, dávání si prostoru navzájem….

Petr Zika

Je hudebník, básník, uctívač, kazatel, člen uctívací skupiny Jiný rytmus. Jeho písně
jsou známy mezi křesťany různých denominací, mezi nejznámější jistě patří Píseň
spasených. Když se jím necháte vést v uctívání, je to, jako byste k trůnu vyjeli výtahem.

SEMINÁŘ: DUCHOVNÍ VEDENÍ CHVAL (S GINOU)

Když budeš hořet vášní a touhou po Bohu a Jeho přítomnosti, Duch svatý si tě „sám najde“ a bude tě zmocňovat a povede tě. Ve skutečnosti by měl být opravdovým vedoucím chval a uctívání Duch svatý. Duch svatý řídí uctívání skrze tebe, skrze vedoucího chval. Potřebuješ být otevřený a citlivý na to, co Duch dělá, tak tě On může vést ve vedení uctívání. Tento seminář je pro ty, kdo slouží ve chvále, ať už jako ti, co vedou, nebo i ti, co jsou součástí worship týmu.

Jiřina Gina Čunková

O sobě říká, že je obyčejná žena, která se i na malé obci snaží žít
neobyčejný život a tím se chce vyhnout nudě. Zpívá, skládá písničky, koncertuje, píše knihu
a spolupracuje s Rádiem 7. S manželem Martinem mají v pěstounské péči dvě malé děti.
Gina miluje církev a Ježíš Kristus je v jejím životě ten nejdůležitější.

SEMINÁŘ: DUCHOVNÍ VEDENÍ CHVAL (S PETREM ZIKOU)

Když budeš hořet vášní a touhou po Bohu a Jeho přítomnosti, Duch svatý si tě „sám najde“ a bude tě zmocňovat a povede tě. Ve skutečnosti by měl být opravdovým vedoucím chval a uctívání Duch svatý. Duch svatý řídí uctívání skrze tebe, skrze vedoucího chval. Potřebuješ být otevřený a citlivý na to, co Duch dělá, tak tě On může vést ve vedení uctívání. Tento seminář je pro ty, kdo slouží ve chvále, ať už jako ti, co vedou, nebo i ti, co jsou součástí worship týmu.

Mirek Grunsberg

Vede chvály každý týden v Domě modlitby v Praze již přes 20 let.
Chvála Hospodinu pro něj znamená něco tak důležitého, jako je dýchání. Nejraději zůstává
v improvizaci, kdy se střídá čas odpočinku s časem proklamací, vyznáváním, nebo
vyzpíváváním Božího slova. V tento čas také přichází nová inspirace pro psaní nových písní.

SEMINÁŘ: JAK VÉST CHVÁLY SÁM BEZ KAPELY (S ONDŘEJEM MALINOU)

Seminář je určen pro vedoucí chval, kteří vedou chvály/uctívání většinou sami a rádi by se seznámili s možnostmi, jak si ulehčit práci a zároveň zpestřit, rozvinout projev za pomoci techniky. Mirek i Ondřej budou také mluvit o své cestě v roli vedoucích chval, o věrnosti, o postoji uctívání a o tom, že někdy je to řemeslo, ve kterém se zdokonalíme, když ho děláme dlouho a pracujeme na svých dovednostech.

SEMINÁŘ: PROROCKÁ SLUŽBA/PROROCKÁ CHVÁLA (S ONDŘEJEM MALINOU A JÉŇOU POSPÍŠILEM)

Seminář je určen pro vedoucí chval, kteří mají touhu se posunout dál v oblasti spontánního uctívání a psaní písní. Dále se budeme bavit o spolupráci v kapele – Mirek, Jéňa i Ondřej mnoho let hrají v různých worship uskupeních a budou mluvit (i prakticky demonstrovat) o improvizaci, dynamice, prorokování na nástroj, poslouchání spoluhráčů, dávání si prostoru navzájem….

Ondřej Malina

Je zkušený kytarista a vedoucí chval. Manžel jedné ženy, otec dvou dcer,
hudebník působící v mnoha uskupeních – dříve např. El Trumpet, Loading, Benjammin, John
de Jong band, Grooms Friends. V současnosti vede vlastní worship band ve sboru CBH
Praha a příležitostně hraje s Gospel Limited, Mirkem Grunsbergem, Ginou a dalšími. Věří v
uctívání, při kterém jsou lidé uzdravováni a zlí duchové odcházejí (jako když hrál David na
harfu).

SEMINÁŘ: JAK VÉST CHVÁLY SÁM BEZ KAPELY
(S MIRKEM GRUNSBERGEM)

Seminář je určen pro vedoucí chval, kteří vedou chvály/uctívání většinou sami a rádi by se seznámili s možnostmi, jak si ulehčit práci a zároveň zpestřit, rozvinout projev za pomoci techniky. Mirek i Ondřej budou také mluvit o své cestě v roli vedoucích chval, o věrnosti, o postoji uctívání a o tom, že někdy je to řemeslo, ve kterém se zdokonalíme, když ho děláme dlouho a pracujeme na svých dovednostech.

SEMINÁŘ: PROROCKÁ SLUŽBA/PROROCKÁ CHVÁLA
(S MIRKEM GRUNSBERGEM A JÉŇOU POSPÍŠILEM)

Seminář je určen pro vedoucí chval, kteří mají touhu se posunout dál v oblasti spontánního uctívání a psaní písní. Dále se budeme bavit o spolupráci v kapele – Mirek, Jéňa i Ondřej mnoho let hrají v různých worship uskupeních a budou mluvit (i prakticky demonstrovat) o improvizaci, dynamice, prorokování na nástroj, poslouchání spoluhráčů, dávání si prostoru navzájem….

Martin Kalivoda

Od doby, kdy jsem se obrátil, jsem vnímal silnou touhu sloužit Bohu a přivádět k němu lidi, a tím jim reálně pomáhat. Postupem času mě Bůh povolal z umělecké školy ke studiu teologie. Později jsem pracoval na plný úvazek v MPKS (CampFest, LifeTv…), byl to velmi vzácný čas a doteď s MPKS spolupracuji. 

Následně mě Bůh povolal naplno do evangelizace, svěřil mi tým lidí a vedl mě k přetvoření mého starého blogu FIRE production na evangelizační projekt. Link na projekt: www.fireproduction.cz

Také jsem zapojen v TWC-School a sloužím evangelizační službou na akcích spolu s kapelou Timothy.  

SEMINÁŘ: Evangelizace, worship a akce

Ľubka BIROŠOVÁ

Lubčin přirozený modlitební jazyk ve chvále a uctívání je tanec. Jak říká: tanec vychází ze srdce a je tedy jazykem lásky. Tančit v Boží přítomnosti pod vedením Ducha svatého má uzdravující, proměňující moc, je mocným nástrojem duchovního boje a je i proklamací Boží vlády a vítězství.

Naplňuje ji povolávat další lidi do tance a dávat jim prostor a možnost pro jejich další pohybový i duchovní růst.

Několikrát byla součástí nebo vedla taneční tým během chval a uctívání na regionálních i celoslovenských křesťanských akcích (Koncerty chval, Awakening Slovakia, Evropská Konvokace v Bratislavě, Campfest, Crescendo konference, Proměna tour a další).

SEMINÁŘ: TANEC A JEHO MÍSTO V CÍRKVI
(S TWC COLLECTIVE)

MANŽELÉ LIPOVŠTÍ

Marian a Ľudka žijí na Slovensku a oba stáli u založení křesťanského hudebního festivalu CampFest a služby Mládeže pro Krista na Slovensku. Marian je frontman kapely Timothy a Ľudka je autorkou mnoha kreativních aktivit na Slovensku a autorkou knihy „Plná jeho slov“. Spolu mají dvě dospělé děti.

SEMINÁŘ: VZTAHY V KAPELE - JAK SPOLU DLOUHODOBĚ VYDRŽET (MARIAN LIPOVSKÝ S TIMOTHY)
SEMINÁŘ: MODLITEBNÍ SLUŽBA (ĽUDKA LIPOVSKÁ S TWC COLLECTIVE)

Úvod do worship služby – zralost chváliče
(Jéňa Pospíšil)

Duchovní vedení chval 
(Petr Zika, Jiřina Gina Čunková)

Vztahy v kapele – jak spolu dlouhodobě vydržet
(Marian Lipovský a Timothy)

Jak vést chvály sám bez kapely
(Mirek Grunsberg a Ondřej Malina)

Využití moderních technologií
(tracky, click, audio/video technika)

Tanec a jeho místo v církvi
(Ľubka Birošová a TWC COLLECTIVE)

 

Efektivní příprava a vedení zkoušky chval
(Jéňa Pospíšil) 

Evangelizace, worship a akce
(Maťo Kalivoda)

Prorocká služba/prorocká chvála
(Mirek Grunsberg, Ondřej Malina a Jéňa Pospíšil)

Modlitební služba
(Ľudka Lipovská a TWC COLLECTIVE)

Propojení chvály a svědectví
(Timothy a TWC COLLECTIVE)

MÍSTO KONÁNÍ

City House Brno, Hybešova 51

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR

Vizí je vzbuzovat generaci uctívačů, hudebníků, tanečníků, malířů a jiných umělců, učitelů, evangelistů, proroků, modlitebníků, kteří budou milovat Ježíše Krista v Duchu a pravdě a přinášet Boží Království na zem.

Více Info:

Křesťanská akademie mladých, z.s. (KAM) je nezisková organizace zaměřená na práci s mládeží v rámci celé České republiky. Působí zde od roku 1997 a za hlavní cíl si klade připravovat, inspirovat, trénovat a školit mladé vedoucí v církevním prostředí. Tento záměr je realizován v úzké spolupráci s církevními institucemi prostřednictvím široké nabídky programů a aktivit. Jakožto certifikovaná organizace pro poskytování všeobecné primární prevence pracuje také na základních a středních školách.

Chceme vidět Bohem způsobené hnutí mezi mladými lidmi, kteří najdou svůj domov v církvi a proměňují společnost.

Worship.ko je kolektiv vedoucích chval, kteří vám chtějí pomoci  na vaší cestě vedení chval a v tématice chval obecně. Připravili jsme pro vás program a zdroje, které pomohou vám i vašim týmům růst v duchovní i praktické rovině. Chceme investovat do vedoucích nové generace, kteří budou vést ostatní  – do hlubšího učednického vztahu s Ježíšem, do poznávání Jeho srdce a hlubšího uctívání celým životem.